ติดตั้งและแก้ไขโปรแกรมบัญชี

รับติดตั้งและแก้ไขการใช้งานโปรแกรมบัญชี

บริการติดตั้งและแก้ไขการเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีผ่านระบบเครือข่าย ให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเครื่องแม่และสามารถให้ระบบกลับมาใช้งานตามความสามารถของโปรแกรมได้สมบูรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากเครื่องลูก

เอ็กซ์เพรส Expressเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว


โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 70,000 ราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม สามารถทำงานต่อได้ทันที

โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง

แผนผังการทำงานของระบบ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express

 • ระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
 • ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 • ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • ถูกต้องตามหลักประกาศสรรพากร ฉบับ 63 และ ฉบับ 89
 • ง่ายต่อการใช้งานด้วยระบบการทำงานด้วยเมนู (Pull Down Menu)
 • สามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการทำงานได้อย่างรวดเร็ว (Hot Key)
 • สามารถสอบถาม วิธีการใช้งานได้ในขณะทำงานใน แต่ละหน้าจอนั้น ๆ (Online Help)
 • เชื่อมโยงระบบงานไว้ด้วยกันถึง 18 ระบบ (Full Package)
 • การทำงานเป็นแบบปรับปรุงข้อมูลทันที ทันเหตุการณ์ (Online Interactive)
 • ทุกระบบจะส่งข้อมูลโยงถึงกัน ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น เมื่อป้อนบิลจะได้ใบ Invoice, บัญชีลูกหนี้, การ์ดลูกหนี้, สต๊อกการ์ด, ภาษีขาย
 • แสดงรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ หรือส่งไประบบอื่น ๆ ได้ทั้ง MS WORD, EXCEL
 • มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
  • กรณียังไม่มีระบบเครือข่าย Lan สามารถนำข้อมูลจากอีกเครื่องหนึ่ง มาปะรวม กับอีกเครื่องหนึ่งได้
  • ผู้ใช้แก้ไขจำนวนและทศนิยมของข้อมูลได้เอง เช่น จำนวนหลักของราคา, จำนวนเงิน, จำนวนสินค้า
  • แก้ไขรหัสสินค้า, ผังบัญชีได้ ในภายหลังแม้ป้อนข้อมูลไปแล้ว
 • มีการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (Backup Data) พร้อมทั้ง มีระบบการเตือนการสำรองข้อมูล
 • มีการกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล ของผู้ใช้งาน ตามระดับตำแหน่งหน้าที่และเป็นรายบุคคล
 • มีการกำหนดสิทธิแต่ละพนักงานในการดูรายงาน, ป้อนข้อมูล, แก้ไขข้อมูล
 • ผู้ใช้งานสามารถออกแบบสร้างแบบฟอร์มและรายงานเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวน
 • มีรายงานช่วยงานด้านบัญชี และข้อมูลด้านบริหาร มากกว่า 400 รายงาน
 • สร้างช่องบริษัทใหม่ ๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทและรวมข้อมูลเข้าด้วยกันได้ (Consolidate)
 • สอบถามข้อมูลได้ทั้งรหัส และคำทุกคำ, ทุกพยางค์ในทุกเนื้อหา
 • ป้อนรายการเสร็จ ระบบจะสามารถพิมพ์งบต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปี
 • แปลงสกุลเงินได้ไม่จำกัดจำนวนสกุลเงิน
 • มีเครื่องคิดเลขติดมากับโปรแกรม ไม่ต้องคอยกดเครื่องนอกโปรแกรม
 • บริษัทเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีเอง จึงมั่นใจได้ถึงความคล่องตัวในการแก้ไขโปรแกรม ในอนาคต (ในกรณีสรรพากรออกกฎบังคับใหม่ ๆ ขึ้นมา) และพัฒนาโปรแกรมบัญชีได้ตรงงานที่สุด